Internet, IT, SEO, Finanse, Design w przystępny sposób

Strona główna > Finanse > W co można zainwestować?

W co można zainwestować?

Sobota 29 czerwca 2013, przez admin

Dla wielu przeciętnych ludzi, inwestowanie pieniędzy kojarzy się tylko i wyłącznie z pójściem do banku i wpłaceniem swoich oszczędności na lokatę. Świat inwestycji jest jednak znacznie większy, a każdy kto chce pomnożyć swój kapitał, może to osiągnąć przynajmniej na kilkanaście sposobów. Oto krótki przegląd rodzajów inwestycji, według ryzyka jakim są obarczone.

Z inwestowaniem nierozerwalnie wiąże się termin „ryzyka inwestycyjnego”, który grupuje inwestycje na bezpieczne i te bardziej ryzykowne. W pierwszej kategorii wyróżniamy przede wszystkim wspomniane lokaty bankowe, jak również konta oszczędnościowe oraz obligacje Skarbu Państwa. Wszystkie te formy inwestycji gwarantują zysk na poziomie 4-6% w skali roku i cechują się minimalnym (w zasadzie zerowym) ryzykiem.

Osoby, które chcą zyskać więcej, muszą zaryzykować. Utarło się, że do najbardziej ryzykownych inwestycji należą akcje spółek (szczególnie małych spółek) notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obrót akcjami może przynieść w zasadzie nieograniczony zysk (nawet kilkadziesiąt czy kilkaset procent w skali roku), ale jest obarczony ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
Pomiędzy bezpiecznymi lokatami a ryzykowną giełdą, istnieje jeszcze cały szereg tzw. inwestycji alternatywnych. Można do nich zaliczyć na przykład kruszce (złoto, srebro, platyna), surowce (ropa naftowa, miedź), waluty czy też monety kolekcjonerskie albo… dzieła sztuki!

We wszystkie te rzeczy możemy inwestować samodzielnie lub też czynić to za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, które będą inwestowały pieniądze za nas, w zamian za określoną prowizje. Fundusze inwestycyjne także można podzielić ze względu na ryzyko wybieranych przez nie inwestycji. I tak istnieją zarówno bezpieczne fundusze rynku pieniężnego czy obligacji (stopa zwrotu – maksymalnie 8-10% w skali roku), jak też fundusze akcji małych spółek czy fundusze inwestujące w złoto albo surowce.

Wybór inwestycji jest więc naprawdę ogromny.