Internet, IT, SEO, Finanse, Design w przystępny sposób

Strona główna > Praca > Tłumaczem być

Tłumaczem być

Sobota 31 stycznia 2015, przez MarcinB

Zawód tłumacza przysięgłego bez wątpienia współcześnie należy zaliczyć do bardziej atrakcyjnych. Przede wszystkim należy w tym miejscu wskazać na finansowy aspekt, aczkolwiek nie tylko. Poza aspektem finansowym możemy, bowiem wskazać także na to, że jest to zawód dla osób ambitnych, jest to zawód będący pewnego rodzaju wyzwaniem.

Znajomość języka

Aby zostać zwykłym tłumaczem, trzeba po prostu, w co najmniej bardzo dobrym stopniu znać dany język. Jednakże, aby móc pełnić funkcję tłumacza przysięgłego, trzeba spełnić określone w ustawie warunki. Warto zaznaczyć, że spełnienie tychże warunków wcale nie jest łatwe, aczkolwiek oczywiście ranga zawodu z tego powodu jest jeszcze wyższa. Jakie zatem warunki powinna spełnić osoba, która pragnie zostać tłumaczem przysięgłym? Przede wszystkim taka osoba powinna posiadać polskie obywatelstwo lub też obywatelstwo jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ewentualnie można również posiadać obywatelstwo jednego z krajów będących członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. To podstawowy warunek, aczkolwiek na pewno nie jedyny, jaki trzeba spełnić.

Oczywiście będąc tłumaczem przysięgłym w naszym kraju trzeba bardzo dobrze znać nasz własny język. Kolejnym warunkiem jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej. Wydawać by się mogło, że jest to warunek łatwy do spełnienia, aczkolwiek rzeczywistość pokazuje, że wcale tak nie jest. Następny warunek do spełnienia to niekaralność. Chodzi tutaj o przestępstwa umyślne, przestępstwa skarbowe i te przeciw bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Trzeba w tym miejscu wskazać jeszcze na dwa warunki do spełnienia.

Jakie wymagania trzeba spełnić?

Osoba tłumacza musi mieć ukończone studia wyższe i posiadać tytuł magistra. Pozostał nam jeszcze jeden warunek do spełnienia, który być może dla wielu jest tym najtrudniejszym. Mowa tutaj o specjalistycznym państwowym egzaminie, który należy zdać. Chodzi tutaj o egzamin sprawdzający umiejętność danego kandydata w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na polski. Egzamin ten na pewno nie można zaliczyć do łatwych, aczkolwiek ranga zawodu tłumacza przysięgłego nie pozwala na to, aby taki egzamin był łatwy i aby można było go zdać a bardzo prosty sposób.

Zawód tłumacza przysięgłego współcześnie jest bardzo opłacalny. Oczywistym jest to, że największym powodzeniem na rynku cieszą się te biura tłumaczeń przysięgłych, które są w stanie zaproponować klientom najlepszą cenę, najlepsze terminy oraz oczywiście w swojej działalności wykazują się największym z możliwych profesjonalizmem.

Polecamy: przysiegle.pl - tłumacz przysięgły Warszawa.