Internet, IT, SEO, Finanse, Design w przystępny sposób

Strona główna > Biznes > Six Sigma - w dążeniu do perfekcji

Six Sigma - w dążeniu do perfekcji

Wtorek 9 września 2014, przez Marcin Marc

Szukając swojego miejsca i swojej pozycji w branży, w której funkcjonuje nasze przedsiębiorstwo, musimy uwzględniać fakt, że konkurencja jest na tyle duża, iż nie stać nas na podejmowanie niewłaściwych decyzji, popełnianie głupich błędów czy stagnację, wynikającą z braku chęci, aby zrobić coś więcej, aby się rozwijać.

Współczesna firma musi wiedzieć, jaki ma cel i jakie metody pomogą go osiągnąć. Szkolenia ukierunkowane na sukces klienta Dziś na rynku spotkamy różnego rodzaju instytucje szkoleniowe, które oferują szkolenia, w tym szkolenia dla firm, ukierunkowane na pomoc klientom w odniesieniu sukcesu. Wśród szkoleń znajdziemy między innymi te poświęcone zaawansowanym i sprawdzonym metodom zarządzania produkcją, gdzie dużą popularnością cieszą się szkolenia Six Sigma, prowadzone z resztą także dla procesów usługowych, czy administracyjnych.

Czego nas uczą?

Szkolenia dla firm z zakresu Six Sigma ułożone są tak, aby trenerzy przekazali słuchaczom jak najlepiej i jak najpełniej sześć kluczowych zasad. Uczestnicy uczą się, że najważniejszy jest klient i jego potrzeby. Uczą się ich identyfikacji i sposobów mierzenia a także jak reagować na pojawiające się nowości. Druga zasada koncentruje się na zarządzaniu wykorzystującym informacje. Trzecia jest koncentracją wokół samego procesu.

Czwarta skupia się na aktywnym zarządzaniu, stanowiącym podstawę do kreatywnych i skutecznych zmian. Piąta uczy zrozumienia rzeczywistych potrzeb końcowych użytkowników i wreszcie szósta- czyli cel, jakim jest doskonałość i akceptacja niepowodzeń.

Po co to wszystko?

Six Sigma od samego początku traktowana była nie jako zwykła metoda zarządzania jakością, lecz jako filozofia, w której kluczową rolę odgrywa właśnie perfekcja.
Dążąc do tej perfekcji, poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa muszą podjąć wysiłek.

Bo sukces Six Sigmy w dużej mierze uzależniony jest właśnie od tego, jak poszczególni pracownicy zaangażują się we wdrożenie i stosowanie tej koncepcji. Jak więc widzimy kluczowym elementem staje się tutaj współpraca. Ważne, aby każdy pracownik angażując się w Six Sigmę czuł się ważny, potrzebny, czuł się częścią zespołu.

Pracownik tqmsoft - firmy specjalizującej się w szkoleniach powiedział:

Tak rozumiana Six Sigma to swoista kultura organizacyjna, która uczy i wymaga współpracy nastawionej na osiągnięcie wyższego poziomu efektywności i wydajności. A systemy szkoleń oferowane przez wyspecjalizowane instytucje pomagają nam zrozumieć tę kulturę, uczą nas jej, pokazują jak ją wdrożyć i dbać o nią, aby to, co zostanie osiągnięte, nie zostało zaprzepaszczone.