Internet, IT, SEO, Finanse, Design w przystępny sposób

Strona główna > Finanse > Przenoszenie kredytu

Przenoszenie kredytu

Poniedziałek 8 lipca 2013, przez admin

Polacy lawinowo biorą kredyty, a najczęściej branym kredytem, jest kredyt hipoteczny z długim okresem spłaty. Coraz częściej zdarza się tak, że klienci banków decydują się na zmianę banku, ponieważ inny bank ma o wiele korzystniejsze warunki kredytowania.

Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję warto dokładnie zapoznać się z warunkami nowej umowy kredytowej. Aby zmienić bank, należy spłacić wszelkie zadłużenia w tym zaciągnięty kredyt hipoteczny w jednym banku, zaciągając kredyt refinansowy w drugim banku. Może to ponieść za sobą pewne koszty jak np. koszty związane z wcześniejszą spłatą kredytu w jednym banku, koszty związane z ponownym rozpatrzeniem i przyznaniem kredytu w drugim banku.

Po obniżeniu oprocentowania przez GE Money Bank kredytów hipotecznych indeksowanych frankiem szwajcarskim do 2,75%, jest to jeden z najczęściej wybieranych banków (również przy przenoszeniu już zaciągniętego kredytu).

Gdy przechodzimy z kredytem z jednego banku do drugiego, trzeba dokładnie sprawdzić jakie opłaty i prowizje zapłacimy przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny a jakie w trakcie trwania umowy kredytowej, jakie wymagane jest zabezpieczenie kredytu lub ubezpieczenie. Bank można zmienić też w innym przypadku np. gdy dwa banki się łączą. Wówczas mamy prawo do odstąpienia od zawartej umowy za wypowiedzeniem lub wyrażenia zgody na zmianę na bank przejmujący.

Trzeba pamiętać, że bank przejmujący w razie wprowadzenia zmian związanych np. z pobieranymi prowizjami i opłatami ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie dając jednocześnie możliwość wypowiedzenia umowy. Przy podpisywaniu nowej umowy dobrze jest pamiętać, że wysokość odsetek nie może przekraczać czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP i wynosi ona obecnie 22%.