Internet, IT, SEO, Finanse, Design w przystępny sposób

Strona główna > Biznes > Metodyka zarządzania projektami dla każdej firmy

Metodyka zarządzania projektami dla każdej firmy

Czwartek 17 sierpnia 2017, przez Marcin Marc

Aktualnie stosuje się ją przy projektach wszelkiego rodzaju oraz wielkości. Nazwa w wolnym tłumaczeniu oznacza Projekty w sterowanym środowisku. Początkowo stosowano ją tylko w sektorze publicznym Wielkiej Brytanii, lecz szybko zdobyła uznanie także w sektorze prywatnym i to w wielu krajach świata.

Ogólna charakterystyka metodyki PRINCE 2

PRINCE2, to tak naprawdę zbiór siedmiu zasadach, siedmiu tematów i siedmiu procesów. Ze względu na wpływanie na siebie każdego z warunków, ważne jest aby trzymać się ściśle każdej zasady, każdego tematu i procesu. Nie można pozwalać sobie na pomijanie ich. Wszelkie odstępstwa mogą być złe w skutkach dla projektu i tylko utrudniać jego przebieg. Zasady, którymi trzeba się kierować, zostały jasno zdefiniowane, a niektóre z nich to między innymi zarządzanie etapowe, zdefiniowane role i obowiązki, a także koncentracja na produktach. Tematy wymagają określonego traktowania i należy się nimi stale zajmować, są między innymi zmiana, postęp czy ryzyko. Przy zarządzaniu projektami stosuje się różne techniki, jednak dla tej metody najbardziej efektowne, to planowanie oparte na produktach czy technika przeglądu jakości.

Stosowanie metodyki PRINCE2

Zarządzanie projektami przy zastosowaniu tej metody, to przede wszystkim praca Kierownika Projektu, kierowników określonych zespołów zarządzania projektem oraz członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, biorącej odpowiedzialność za procesy decyzyjne w ramach projektu. Początkowo stosowano tę metodę przy rozwiązaniach informatycznych w administracji publicznej Wielkiej Brytanii, lecz ciągła ewolucja i jej popularyzacji pozwoliła na to, że aktualnie przeprowadza się badania nad tą metodyką w ponad pięćdziesięciu krajach na świecie. Stosują ją zarówno małe jak i duże firmy, a stosowanie się do wszelkich reguł, daje pozytywne efekty.

Zarządzanie projektami jest dla każdej firmy bardzo ważne. Nie można do tego skierować byle kogo, a więc warto najpierw mieć osobę, która się na tym zna. Firma Inprogress pomaga odpowiednio przeszkolić osoby, tak aby mogły one sprawnie wykorzystywać PRINCE2 w swoich firmach. Jeśli ktoś tylko chce być pewny, że jego projekt się uda, powinien zapoznać się z ofertą tej firmy, a następnie sam podjąć decyzję, czy jest gotowy na rozwój.

Zainteresowany szkoleniem Prince2? Koniecznie sprawdź ofertę Inprogress na stronie https://inprogress.pl/szkolenia/zarzadzanie-projektami-programami-i-portfelem/prince2/