Internet, IT, SEO, Finanse, Design w przystępny sposób

Strona główna > Finanse > Jaki rodzaj oprocentowania lokaty wybrać?

Jaki rodzaj oprocentowania lokaty wybrać?

Czwartek 30 lipca 2015, przez admin

Na rynku finansowym można spotkać dwa typy oprocentowania lokat - stałe i zmienne. Warto wiedzieć, które jest najkorzystniejsze w danym momencie, czyli dzięki któremu można zyskać najwięcej.

Stopy procentowe

Wskaźnik zwany stopami procentowymi WIBOR odpowiada bezpośrednio za cenę, za którą banki pożyczają pieniądze od siebie nawzajem, a pośrednio od swoich klientów. Lokaty to nic innego jak właśnie takie zapożyczenie się, za które bank zapłaci w postaci naliczonych odsetek od kapitału. Niski koszt takiej działalności powoduje również niskie oprocentowanie, a więc cenę, za którą pożycza się od nas. Optymalne dla klienta jest, by odsetki od kapitału były naliczane jak najwyższe, jednak bankom się to po prostu nie opłaca. Zresztą coś za coś. Obecnie mamy niskie oprocentowanie lokat, ale także i kredytów. Idealne czasy, by zapożyczać się na jak najwięcej.

Rodzaje oprocentowania

Lokaty krótkoterminowe, czyli takie do około roku, z reguły posiadają oprocentowanie stałe. Na dłuższy okres, trzeba się liczyć już ze zmiennym oprocentowaniem. W części przypadków jednak, klient może wybrać produkt o interesującym go charakterze. Przed zawarciem ostatecznej umowy, warto przeanalizować obecną sytuację finansową na rynku i trendy stóp procentowych. Eksperci potrafią z dużym prawdopodobieństwem oszacować, czy WIBOR będzie rósł, czy spadał. W temacie również wypowiada się Rada Polityki Pieniężnej, która te stopy ustala. W przypadku, gdy jest wiadome, że oprocentowanie będzie spadać, warto wybrać ten produkt, który zapewnia stały parametr. W przeciwnym wypadku optymalne będzie zawarcie umowy ze zmiennym oprocentowaniem. W ten sposób uniknie się zrywania niekorzystnej lokaty po kilku miesiącach, tylko po to, by otworzyć nową o lepszych warunkach. Jeżeli interesują Cię lokaty o stałym oprocentowaniu sprawdź aktualne oprocentowanie lokat bankowych na konta-oszczednosciowe.blogspot.com

Sytuacja obecna
Obecnie, trend stóp procentowych pokazuje spadek. Choć chwilowo nie przewiduje się zmian w tym kierunku, to Rada Polityki Pieniężnej zapowiada kolejną obniżkę w październiku. Warto wziąć to pod uwagę przy wyborze najlepszej lokaty. Nie można jednak tracić czujności, gdyż ta cecha nie może spadać w nieskończoność. Od kilku lat stopy procentowe systematycznie spadają, co oznacza, że wkrótce mogą zacząć rosnąć. Ciężko powiedzieć, czy stanie się to za rok czy pięć lat, ale jest nieuniknione. Wtedy podniesie się nie tylko oprocentowanie lokat, ale i kredytów.