Internet, IT, SEO, Finanse, Design w przystępny sposób

Strona główna > Biznes > Giełdowy Dom Maklerski IDM S.A. złożył wniosek o upadłość

Giełdowy Dom Maklerski IDM S.A. złożył wniosek o upadłość

Czwartek 22 maja 2014, przez Michał

Giełdowy Dom Maklerski IDM S.A. złożył wczoraj wniosek o upadłość obejmującą zawarcie układu z wierzycielami.

Zacznijmy od początku, w 2013 roku IDM miał 26 mln zł przychodów, 45,7 mln zł straty EBIT i ponad 73 mln zł straty netto. Sama spółka działa na rynku od 1993 roku, a w 2005 roku zadebiutowała na rynku głównym GPW. Na koniec marca tego roku aktywa Grupy były warte 216,6 mln zł. Jednocześnie w bilansie widniało 169 mln zł długów krótkoterminowych.

Co to oznacza? Dom Maklerski poinformował, że zamierza znacznie zredukować zatrudnienie. Zwolnienia grupowe mają bowiem objąć 83,5 proc. pracowników firmy z uwagi na ograniczenie działalności maklerskiej i na trudną sytuację ekonomiczną. Spółka zawarła także umowę z Bankiem Ochrony Środowiska, wedle której zawarto współpracę w zakresie zapewnienia dotychczasowym klientom IDM-u możliwości zawarcia przez nich umów o świadczenie usług maklerskich z DM BOŚ, których Emitent nie będzie już oferować na preferencyjnych warunkach.

Spółka nie podała powodów takiej decyzji, choć są one dość powszechnie znane. Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku IDM stracił na czysto prawie 37 mln zł przy 5,3 mln zł przychodów ze sprzedaży. Z rady nadzorczej, bez podania przyczyny, zrezygnowali także wszyscy członkowie. Tu wyjątkiem był Mieczysław Bieniek, który podał, iż na taki krok zdecydował się z uwagi na ograniczenie działalności maklerskiej spółki. O tym, jak pamiętamy, IDM informował jeszcze pod koniec kwietnia tego roku. Wówczas jej zarząd zdecydował o ograniczeniu tego rodzaju działalności. Pomimo, że firma nadal ma działać m.in. w zakresie oferowania bądź zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, oferowania papierów, doradztwa dla przedsiębiorstw, finansowych i innych rekomendacji, a także świadczenia dodatkowych usług związanych z subemisją usługową bądź inwestycyjną oraz sporządzania analiz inwestycyjnych,.

Akcje IDM obecnie są zawieszone do 20 czerwca tego roku włącznie. Wczoraj Giełda Papierów Wartościowych zdecydowała się na taki krok na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego.

Jacek Jarosz
Finweb